Svensk Vattenförsörjning AB

Vi hjälper er med er nödvattenförsörjning.

Svensk vattenförsörjning AB startades 2014 för att ge kommuner en stabil leverantör av nödvattenutrustning.

Vi säljer och hyr ut utrustning för dricksvattenförsörjning. I huvudsak dricksvattentankar monterade på lastväxlarram men även tillbehör såsom pumpar, elverk, tappstationer med mera.

Våra vattentankar tillverkas i rostfritt stål och vi har dem i flertalet olika storlekar. Den vanligaste storleken är 10 000 liter men på förfrågan kan vi ge offert på både större och mindre modeller. Vi anpassar dricksvattentankarna efter era behov genom att till exempel montera UV-renare, dieselelverk eller elpatron.

Dricksvattentankar kan också vara bra vid till exempel leveranser av dricksvatten till restauranger som saknar tillgång till ordinarie dricksvattennät, stenkrossning, sprängning, betongarbeten och när ägaren behöver fylla på en torrlagd brunn. För de här ändamålen hyr vi ut dricksvattentankar.

Statliga verksamheter som Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) har tidigare köpt cirka 200 dricksvattentankar tillverkade av Rosendals Smide AB. En av del underleverantörer som Svensk Vattenförsörjning använder.